Om selskabet

EgnsINVEST Ejendomme, Tyskland A/S ejer, driver og udvikler en ejendomsportefølje i Berlin. Ejendommene er beliggende på attraktive adresser i den centrale del af byen.

Selskabet er noteret på Nasdaq OMX, First North med fondskoden: DK0060118453 og har en aktiekapital på 234,81 mio. kr.

De seneste hovedtal fra årsregnskabet
Der er realiseret et resultat før skat på 60,5 mio. kr. i 2017 Af årets resultat udgør værdireguleringer af investeringsejendomme 46,5 mio. kr. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 14 mio. kr.

Likviditeten udgør 5,1 mio. kr. ved årets udgang og soliditetsgraden for selskabet er 41%. Det er selskabets mål at have en soliditet på minimum 25%.

Selskabet har pr. den 31. december 2017 en tomgang målt i antal enheder på 14. Tomgangsprocenten er dermed 1,8% for boliger og 2,27% for erhverv.

Udbytte
Bestyrelsen indstiller til at selskabet også i 2018 udbetaler udbytte på 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr., hvilket svarer til 1% af aktiekapitalen. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 2018. I 2015 og 2016 blev der udbetalt et udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr. og i 2017 blev der udbetalt udbytte på 1,00 kr. pr aktie á 100 kr. 


 

Tilmeld Nyhedsservice og få nyheder fra selskabet.

Se kursudviklingen