Samlet resultat på 42,3 mio. kr. efter tre kvartaler


Selskabets resultat følger budgettet, og forventningerne til årets resultat fastholdes. EBVAT-resultatet efter tre kvartaler er 12,6 mio. kr.

Læs hele periodemeddelelsen

Læs flere nyheder

Perioden 1. juli til 30. september 2018
-EBVAT-resultatet udgør 4,5 mio. kr.
-Der er foretaget værdireguleringer for i alt 1,8 mio. kr.
-Selskabets indre værdi er steget med 1,10% til 210,85
-Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,3%

Perioden 1. januar til 30. september 2018
-EBVAT-resultatet udgør 12,6 mio. kr.
-Værdireguleringer af selskabets ejendomme er 29,7 mio. kr.
-Børskursen er steget med 23,9% fra 177,5 til 220
-Indre værdi er steget med 7,24% til 210,85
-Egenkapitalforrentningen før skat udgør 8,8%

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i perioden 1. januar til 30. september 2018 realiseret et resultat før skat på i alt 42,3 mio. kr. og et resultat før kurs- og værdireguleringer på 12,6 mio. kr.

Selskabets tomgang er 0,30% for boliger og 2,30% for erhverv pr. 30. september 2018, i alt 0,54% (4 lejemål) og soliditeten udgør 41,2%.

De likvide beholdninger udgør 14,4 mio. kr. Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 54,9 mio. kr., som kan anvendes til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene.

Ledelsens forventninger
EBVAT-resultatet følger budgettet, så selskabet fastholder forventningerne til 2018-resultat, der ligger i intervallet 15,5-16,0 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme, som pr. 30. september i år var på 29,7 mio. kr.”, fortæller administrerende direktør, Thorkild Steen Sørensen.