Foreløbig resultat for årets første 9 måneder

Resultatet fra 1. januar til 30. september forventes at blive 15,4 mio. kr.

Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 3. kvartal 2019. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.

Ledelsen forventer, at resultatet for 3. kvartal 2019 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive 5,3 mio. kr. Det forventede resultat følger budgettet. Resultat før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) forventes dermed, at blive 15,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2019.

Ledelsen fastholder dermed forventningerne om, at EBVAT for regnskabsåret 2019 kommer til at ligge i intervallet 18,5-20,0 mio. kr.

Den foreløbige værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på 32,9 mio. kr. for 3. kvartal og dermed 56,4 mio. kr. for de første tre kvartaler. Selskabet har fået ca. en tredjedel af porteføljens ejendomme vurderet af ekstern valuar, hvilket understøtter selskabets værdiregulering. Årsagen til værdireguleringen skal primært findes i, at renterne er faldet. De politiske udmeldinger fra Berlin om lejeloftet, som selskabet mener, der er en overvejende sandsynlighed for bliver vedtaget, er indarbejdet i værdifastsættelsen.

De endelige tal for 3. kvartal offentliggøres i periodemeddelelsen den 21. november 2019.