Berlin i positiv økonomisk supercyklus


Deutsche Bank skriver i en kommentar, offentliggjort den 15. januar,  at flere faktorer taler for en berlinsk supercyklus, som kan vare til langt udover 2020. De positive udmeldinger begrunder de med, følgende 5 udviklingstendenser:

 1. Ejendomspriserne
  Skønt ejendomspriserne er steget meget i Berlin er de fortsat lave sammenlignet med andre storbyer i Tyskland. Der er med andre ord plads til yderligere prisstigninger.

 2. Langt flere nye indbyggere end nye boliger
  I 2017 blev der opført ca. 15.000 nye boliger og i 2018 forventes tallet at ligge på omkring 16.000. Efterspørgslen efter nye boliger er dog langt højere. Berlins indbyggertal er vokset med 290.000 og antallet af husstande med 200.000 fra 2011-2017. Byen forventer tillige, at det vil vokse med yderligere 260.000 inden 2030.

 3. Øget beskæftigelse
  200.000 flere er kommet i arbejde i Berlin fra 2013-2017. I både 2016 og 2017 er beskæftigelsen steget med 4%. Heraf udgør akademikere en stigende andel. Fra 2013-2018 er den steget med 5%-point. 4. Den fremtidssikre servicesektor
  I Tyskland som helhed arbejder en fjerdedel af de beskæftigede i industrien. I Berlin er det de videnstunge virksomheder og den fremtidsorienterede del af servicesektoren, som skaber beskæftigelsen. Særligt informations- og kommunikationsbranchen bør her fremhæves. I 2017 fik Berlin mere end 500 nye virksomheder alene inden for denne sektor.

 5. Budgetforbedringer
  Flere indbyggere, højere beskæftigelse og dermed færre på social forsørgelse har forbedret husholdsbudgettet. 5 mia. euro af gælden er betalt tilbage fra 2012 til 2018, så Berlin nu skylder 55 mia. euro. Samtidig har de øget investeringerne i byen med 1 mia. euro.

Samlet set er der udsigt til, at Berlins økonomi vil forblive i en positiv udvikling langt ind i 2020’erne. Båret af en fortsat stor efterspørgsel efter boliger vil det betyde, at den tyske hovedstad kan blive en af de dyreste byer i Europa.

Deutche Bank skriver til slut, at Berlin snart kan vinke farvel til det berømte berlinerslogan fra 2003: ”arm aber sexy” og udskifte det med et nyt: ”reich und innovativ”.