Udbytte

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der fra regnskabsåret 2018 udbetales udbytte på 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr., hvilket svarer til 1% af aktiekapitalen på 234.807.000 kr.

Udbetaling af udbytte historisk
Selskabet har fire år i træk udbetalt udbytte. I 2017 og 2018 blev der udbetalt 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr., og 2015 og 2016 blev der udbetalt udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr. svarende til 0,75% af aktiekapitalen.